VIX

-0.77% | Index

Enhetsbelopp 80.00

Spread 1.17%

Premium buy -0.0181%

Premie sälj -0.0151%

Säkerhetsmarginal 2.00%

Löper ut 2017-04-17

Hävstångseffekt 1:50

Handelstid 09:30:00 - 16:00:00