VIX

-1.2% | Index

Enhetsbelopp 50.00

Spread 1.23%

Premium buy -0.0163%

Premie sälj -0.0158%

Säkerhetsmarginal 2.00%

Löper ut (2017-02-13) Kvartalsvis

Hävstångseffekt 1:50

Handelstid 09:30:00 - 16:00:00