VIX

+1.52% | Index

Enhetsbelopp 50.00

Spread 1.13%

Premium buy -0.0182%

Premie sälj -0.0177%

Säkerhetsmarginal 2.00%

Löper ut 2017-03-16

Hävstångseffekt 1:50

Handelstid 09:30:00 - 16:00:00